Wiktoria Wojciechowska

THE RAY OF LIGHT

Projekt “The Ray of Light” realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.