CHINESE CHAPTERS

* Short Flashes (2013)

Swallow part 1: recognition

Swallow part 2: ceremony

Swallow part 3: awaiting

We used to keep dead lotus leaves to hear the rain

Steps

Here live only sparrows

O, noszę w sobie nieskończoność takich twarzy, jakby poczętych w tych krótkich błyskach. Nie wiem czyje, nie wiem gdzie, kiedy, nie wiem o nich nic. A żyją we mnie. Ich zamyślenia, spojrzenia, smutki, bladości, grymasy, gorycze żyją we mnie, zatrzymane jak na fotografiach.

Traktat o łuskaniu fasoli, Wiesław Myśliwski

There are infinitely many of these faces I carry inside myself. Conceived in short flashes. I don't know whose, where, or when. I know nothing about them. But they live in me. Thoughtfulness, gazes, sorrows, pallor, grimaces, bitterness - they live in me, detained like on photographs.

A treatise on shelling beans, Wiesław Myśliwski